01.08.2019 r.

Fundacja Dla was w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie cateringu – Zapytanie Ofertowe


01.08.2019 r.

Fundacja Dla was w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie materiałów szkoleniowych – Zapytanie Ofertowe


01.08.2019 r.

Fundacja Dla was w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie grupowego poradnictwa społeczno – zawodowego – Zapytanie Ofertowe


13.06.2019 r.

Fundacja Dla was w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradztwa zawodowego – Zapytanie Ofertowe


06.06.2019 r.

Fundacja Dla was w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego – Zapytanie Ofertowe


06.06.2019 r.

Fundacja Dla was w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego – Zapytanie Ofertowe


06.06.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Projektem “Czas na Start!”. Regulamin projektu znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.