Czym jest Fundusz Akumulator Społeczny?

AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza.

Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.

Co mamy z tym wspólnego?

Otrzymaliśmy dofinansowanie – 3000 zł, w ramach którego wyposażyliśmy naszą Fundację w sprzęt, który pozwala nam na więcej działań DLA WAS! 🙂

Fundacja Dla Was
Fundacja Dla Was

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMUALTOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich