Ewaluacja

Może Być Przydatna!

Po co komu ewaluacja? 

Ewaluacja może służyć wielu celom. Najczęściej ewaluacja prowadzona jest dla:

-> Zbadania potrzeb np. beneficjentów

-> Określenie kierunków i celów działań

-> Poprawy przejrzystości podejmowanych działań

-> Poznawania mechanizmów wdrażania programów i projektów

-> Zwiększenie skuteczności i efektywności programów/projektów

-> Wspomagania procesu podejmowania decyzji

-> Identyfikowania słabych i mocnych stron interwencji

-> Sygnalizowania pojawiających się problemów

-> Określania stopnia zgodności z przyjętymi założeniami

-> Zwiększania profesjonalizmu świadczonych usług

-> Pogłębianie odpowiedzialności za program/projekt

-> Demokratyzacji procesu zarządzania

Fundacja Dla Was

Etapy procesu ewaluacji:

 – Planowanie ewaluacji

 – Projektowanie ewaluacji

 – Zbieranie i analiza danych

 – Raportowanie

 – Wykorzystanie wyników ewaluacji

Przystępując do przeprowadzania ewaluacji trzeba ją precyzyjnie zaplanować, by jak najskuteczniej wykorzystać czas i posiadane zasoby. Unika się w ten sposób również niebezpieczeństwa przeprowadzenia ewaluacji mało efektywnej, zwiększa się natomiast jej użyteczność. Im lepiej zaplanowana ewaluacja, tym większa szansa na przeprowadzenie jej w taki sposób, który dostarczy istotnych, wiarygodnych i rzetelnych informacji, odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom jej odbiorców i użytkowników.


W zarządzie Fundacji Dla Was znajdują się osoby, które mogą poszczycić się certyfikatem ze szkolenia pt. “Kuźnia ewaluacji”. Praktyczną częścią tego szkolenia było przeprowadzenie pełnej ewaluacji z działania, którym dana organizacja się zajmowała.

Oferujemy Państwu pomoc przy prowadzeniu ewaluacji projektu, który będą Państwo zrealizować.

 

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać informacje, które Cię interesują.

Wysyłaj mi tylko najważniejsze informacje (możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji)

FreshMail.pl