“Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Podczas bezpłatnych szkoleń, uczestnicy szkoleń podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych (w tym na platformie epodreczniki.pl), a także rozwiną  kompetencje metodyczne w zakresie korzystania  z aktywnych metod nauczania,  w szczególności z metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), np. odwrócona lekcja czy webquest.

 

Fundacja Dla Was realizuje projekt “Lekcja:Enter” w dwóch województwach:

POMORSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

 

Realizacja szkoleń: rekrutacja i szkolenia nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach  następujących grup przedmiotowych:
•    edukacja wczesnoszkolna
•    humanistyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
•    matematyczno- przyrodnicza dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
•    artystyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
•    informatyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Szkolenia odbywają się w podziale na dwie ścieżki:

1.    Szkolenie dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych
które pokaże korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej. Nauczyciele dowiedzą się m.in. jak korzystać z portali edukacyjnych (w tym e-podręczniki), elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych.

2.    Szkolenie dla nauczycieli informatyki
Jesteś nauczycielem/nauczycielką informatyki – to szkolenie przygotuje Cię do realizacji podstawy programowej w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz programowania.

 

Zmiana w szkole nie może zajść bez dyrektora/dyrektorki szkoły, dlatego do udziału w szkoleniu  zapraszamy także przedstawicieli kadry kierowniczej. Dodatkowo dyrektorzy mają  możliwość skorzystania z  modułu online „Aktywna lekcja z TIK”, podczas którego będzie mógł/mogła przygotować plan włączenia TIK do edukacyjnej pracy szkoły.

Na szkolenia grupę nauczycieli zgłasza dyrektor/dyrektorka szkoły. Prosimy nauczycieli o niezgłaszanie się indywidualnie. W szkoleniu z każdej szkoły zapraszamy zespoły liczące co najmniej od 2 do 5 nauczycieli (w zależności od wielkości szkoły).
W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele z danej szkoły.

KONTAKT:

Koordynator projektu: Natalia Engelbrecht

Telefon: 511 462 033

Adres e-mail: lekcjaenter@dlawas.org

Specjalista ds. rekrutacji: Anna Łukowska

Telefon: 58 500 87 82

Adres e-mail: lekcjaenter@dlawas.org

Formularz zgłoszeniowy dla Dyrektorów Szkół

Regulamin rekrutacji do projektu – POMORSKIE

Regulamin rekrutacji do projektu – ZACHODNIOPOMORSKIE

 

Projekt realizujemy w partnerstwie z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa(Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).