Czym jest mentoring? 

Mentoring oparty na ciągłym wsparciu zapewnia okazję do uczenia i rozwoju, nie tylko dla „ucznia” ale i „trenera”. Pierwszy, dzięki pracy z mentorem poznaje swoje mocne strony, rozwija samoświadomość oraz dąży do realizacji własnego potencjału. Drugi natomiast doskonali umiejętności interpersonalne. W Polsce mentoring zaczyna być coraz bardziej docenianą metodą rozwoju osobistego i zawodowego.

Zajęcia prowadzone były przez
Pana Bartosza Zadurskiego, którego misją życiową
jest dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem
oraz inspirowane i motywowane ludzi.


Wykłady: 

    Znajdź swój kierunek – klucz do spełnienia marzeń

Duża część społeczeństwa, zwłaszcza tego młodego, nie odczuwa spełnienia, gdyż nie potrafiła i wciąż nie potrafi odpowiednio zaplanować oraz zarządzać swoją ścieżką kariery. Z powodu braku kompletnej wiedzy oraz właściwych narzędzi, niezbędnych do spełnienia zawodowego, powstaje efekt w postaci pracy przymusowej, podejmowanej przez większość ludzi ze względu na niezbędne do utrzymania się pieniądze, słabe przygotowanie do pracy, którą wybrali, lub ciężki wybór jakiejkolwiek ścieżki zawodowej spowodowany niewiedzą, co chcieliby robić w przyszłości.

 Wewnętrzna motywacja – odkryj siłę do realizacji celów

Motywacja jest podstawą każdego sukcesu. To właśnie dzięki niej jesteśmy zdolni do przekraczania granic ludzkich możliwości. To od  motywacji  zależy  tempo  działania,  wywołuje  ona wytrwałość i zwiększa odporność na zmęczenie. To właśnie dzięki niej ludzie potrafią wykonać rzeczy, których  w  innych  warunkach  nie  byliby w stanie zrobić, ich umysł okazuje się bardziej efektywny, przychodzą   im   do   głowy   liczne   pomysły,   lepiej spostrzegają i rozumieją, to co dzieje się dookoła nich.

Młodzież poprzez te wykłady dowie się, co to jest motywacja wewnętrzna i dlaczego jest ona tak bardzo ważna, pozna najskuteczniejsze i działające strategie motywacyjne, które zostały już   sprawdzone,  dowiedzą się  jak  działają  sabotaże  i  jak sobie z nimi radzić, a także jak działać mimo strachu.


Warsztaty:   

Dream Job – znajdź swoją wymarzoną pracę

Celem warsztatu było odkrycie własnego potencjału i określenie ścieżki rozwoju pod kątem kariery zawodowej. Podczas warsztatów każdy uczestnik pracował  nad   własnym   osobistym   modelem  biznesowym,  a   to  wszystko w luźnej formie prowadzenia warsztatów.

Po przeprowadzonych wykładach młodzież zyskała:

  • Dostrzeżenie możliwości na rynku w wybranej kategorii.
  • Sprawdzoną w praktyce wiedzę, opartą na wieloletnich działaniach biznesowych.
  • Naukę topowych umiejętności w biznesie.
  • Nauczyła się wyznaczać dla siebie taką motywację, że sukces pozostanie tylko kwestią czasu.
  • Przestanie szukać motywacji u innych.
  • Będzie wykonywał swoją prace z przyjemnością bez patrzenia na zegarek.

Po przeprowadzonych warsztatach młodzież zyskała:

  • Opracowanie własnego osobistego szablonu modelu biznesowego.
  • Pozna swoje ukryte mocne i słabe strony.
  • Odkryje jaki kierunek rozwoju i pracy będzie dawał największą przyjemność i spełnienie.

Współorganizator warsztatów:

14