Fundacja Dla Was

...też Connecting People! 🙂
w

Wizja

Wizją Fundacji Dla Was jest aktywne, świadome swoich praw oraz współpracujące ze sobą społeczeństwo, które rozwija społeczność lokalną oraz realizuje własne idee.

Misja

Misją Fundacji Dla Was jest tworzenie przestrzeni do budowania świadomości społecznej
i rozwoju lokalnego poprzez profesjonalne i eksperckie przekazywanie wiedzy i umiejętności
z wykorzystaniem nowych technologii oraz prowadzenie specjalistycznych usług. Naszym celem jest szerzenie idei wolontariatu, zwiększanie kompetencji społecznych, aktywizacja zawodowa młodzieży i osób wykluczonych, wsparcie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz organizowanie czasu dla dzieci, młodzieży i seniorów.


Dążymy do stawiania sobie coraz wyżej poprzeczki, która sprawia, że większa grupa odbiorców pozna nasze działania, motywację, a przede wszystkim gotowość do realizowania wyzwań. Wyznaczamy je sobie, żeby poprzez udzielanie się w 3 sektorze pokazać jego siłę na tle innych. Wierzymy, że na skutek promowania naszej aktywności spowodujemy zauważenie tak ważnej gałęzi w rozwoju organizacji pozarządowych, które z dnia na dzień dzięki swoim projektom ułatwiają i ulepszają życie wielu z NAS.

WSPIERAMY

MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

z

PROMUJEMY

POSTAWĘ PROWOLONTARIACKĄ

POMAGAMY

W ROZWOJU INTERPERSONALNYM

AKTYWIZUJEMY

MŁODZIEŻ  I LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

DOSKONALIMY

KOMPETENCJE