Twoje inspiracje to Twoje możliwości

pod tym hasłem została przeprowadzona największa interdyscyplinarna konferencja poświęcona młodzieży w Polsce o biznesie, nauce i społeczeństwie.

Podczas konferencji w marcu 2014 roku odbyły się wykłady, podzielone według danych tematów: technologia, nauka, kultura, design, media & biznes. Zaproszeni prelegenci-eksperci danej dziedziny, wypowiadali się na tematy dotyczące ich działalności prowadzącej do samorealizacji i osiągnięcia sukcesu.

Konferencje odbyły się w: Warszawie, Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu i Łodzi.

Konferencja Pol4all została przeprowadzona 21 – 22.03.2014r. w Gdańsku, w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym.

Piątkowe spotkanie rozpoczęło się od słów przywitania przez organizatorów konferencji, następnie uczestnicy mogli w pełni oddać się słuchaniu pierwszej prelekcji, którą poprowadziła pani prof. zw. dr hab. Anna Zielińska Głębocka. Zgodnie z tematem ścieżki tematycznej jaką była „nauka” pani profesor wszystkim zainteresowanym przedstawiła swoją bogatą ścieżkę kariery. Młodym uczestnikom pokazała tym samym , jak uparte dążenie do celu, może doprowadzić do osiągniecia sukcesu w tej dziedzinie. Słuchacze nie pozostali bierni, na sali padło wiele ważnych pytań, na które pani prelegent bardzo ciekawie i cierpliwie odpowiadała.

Temat drugiej prelekcji był dla wszystkich zaskoczeniem. Bartosz Zadurski– prelegent ścieżki „biznes” – opowiedział uczestnikom jak ciekawość Internetu, dała młodemu człowiekowi szansę rozwoju siebie, ale także swojego biznesu. Pan Bartosz jest przykładem tego, jak pasja może stać się sposobem na biznes i ciekawą pracę.

Z ostatnią prelekcją wystąpił Bartosz Bartoszewicz, który historią swoich doświadczeń zainspirował uczestników do działania na rzecz swojego rozwoju, a także do tego by uparcie dążyć do spełnienia swoich celów.Ciekawi kolejnych doświadczeń uczestnicy zjawili się na sobotniej części konferencji.

Pierwszą prelekcję poprowadził prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk. On także   przekazał   młodym    uczestnikom   swoje    doświadczenia   związane

z pracą naukową. Następnie wszystkim dobrze znany, windsurfer Paweł Tarnowski opowiedział o pełnym emocji i ciężkiej pracy życiu sportowca. Prelegent bardzo   chętnie   odpowiadał   na   pytania   uczestników,  którzy dopytywali o tajniki tej dziedziny sportu a także o ścieżkę kariery młodego sportowca.

Igor  Orlicki i Piotr  Bucki  –  prelegenci  ścieżki  „społeczeństwo” opowiadali o  swoich   działalnościach,   zainteresowaniach  a  także  o  tym jak odwaga w podejmowaniu wyzwań i zbieranie doświadczeń doprowadziło ich do miejsca, w którym każdy z nich się znajduje. Zarówno jak i do pierwszego, jak i drugiego prelegenta uczestnicy mieli mnóstwo pytań, głównie o to co daje im motywację do działania. Jako ostatnia w świat panujących w biznesie zasad wprowadziła uczestników pani Dominika Łobodzińska. Wszyscy dowiedzieli się jakie cechy rozwijać w sobie by osiągnąć sukces w tej dziedzinie.