PROJEKT “AGRAFKA”


Opis projektu “Agrafka”: jest to międzypokoleniowy program integracji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych , członków ich rodzin oraz młodzieży  zamieszkujących miasto Rumia. Głównym celem projektu jest przełamanie stereotypów w odbiorze osób starszych i niepełnosprawnych i tym samym budowanie wspólnoty aktywności międzypokoleniowej. Projekt ma spinać dwa światy: ludzi starszych-niepełnosprawnych i młodych. Cel ten będzie realizowany przez integracyjny Klub “Agrafka” –ergoterapię i terapię psychologiczną.

Podejmowane w projekcie działania:

  1. Terapia zajęciowa
  2. Zajęcia z psychologiem: w zajęciach biorą udział osoby starsze, członkowie ich rodzin, młodzież. Zajęcia psychologiczne będą miały formę zajęć indywidualnych i grupowych. Będą to warsztaty z zakresu:
  • dobrej i skutecznej komunikacji (wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności co to jest dobro i skuteczna komunikacja, jak nie stosować blokad komunikacyjnych, jak niezwykle pomocny jest “Język ja”, aby nie dopuszczać do zbędnych konfliktów z innymi, a nawet jeżeli już mamy konflikt to opanowanie sposobów skutecznego rozwiązania
  • asertywności
  • stresu i techniki radzenia sobie z nim
  • poznanie własnych potrzeb.

Projekt dofinansowany przez Fundację PZU.