PROJEKT “PLANETA UŚMIECHU”


”Planeta uśmiechu” przeznaczona dla 15 dzieci w wieku szkoły podstawowej z terenu miasta Rumi, które  przeżywają trudności szkolne, wychowawcze i rodzinne.

Cele zadania:

  • objęcie systematyczną opieką wychowawczą dzieci z trudnościami szkolnymi, wychowawczymi, rodzinnymi;
  • poprawa bezpieczeństwa przeżywanego przez nich czasu wolnego, zmniejszenie ryzyka zachowań nieprawidłowych przez zorganizowany czas wolny;
  • przeciwdziałanie społecznej marginalizacji dzieci ze środowisk ubogich.

Cele szczegółowe:

  • zmniejszenie izolacji społecznej wynikającej z ubóstwa;
  • poprawa umiejętności komunikacyjnych i społecznych;
  • zredukowanie napięć emocjonalnych przez rekreację;

 

Projekt dofinansowany jest z Urzędu Miasta Rumia.