Świetlica “Youth Point Rumia” jest jednostką organizacyjną, której celem jest zapewnienie przestrzeni dla 15 dzieci w wieku 7 – 18 lat, w której mogłyby spędzać swój czas wolny z rówieśnikami, odrabiać lekcje oraz nabywać i rozwijać podstawowe kompetencje kluczowe. Tworzymy przestrzeń dla dzieci, w której będą czuły się jak w domu i którą same będą tworzyły. Chcemy aby czas wolny dzieci spędzały w sposób aktywny, kształtujący umiejętności zarówno społeczne jak i emocjonalne. Rozwój właściwych postaw oraz pożądanego systemu wartości chcemy osiągnąć poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz upowszechniających pożądane wartości. Dzieci powinny nauczyć się dokonywania samodzielnych decyzji oraz ponoszenia wynikających z nich konsekwencji, a my chcemy im w tym pomóc. Stawiamy na wzajemny szacunek i jest to podstawa naszych zajęć, budująca pewność siebie.

 


 

Nasze główne cele to:

– dbanie o rozwój dzieci na każdej płaszczyźnie (fizycznej, psychicznej, poznawczej),

– wzmacnianie umiejętności oraz zainteresowań dzieci,

– rozwijanie kreatywności,

– uczenie szacunku do siebie nawzajem, a także nauka poszanowania tradycji,

– nauka samodzielności oraz uświadamianie dzieci o konsekwencjach ich własnych czynów,

– nauka organizacji wolnego czasu w sposób kreatywny,

– tworzenie relacji emocjonalnych,

– komunikacja z opiekunami prawnymi, asystentami rodzin w ważnych sprawach dotyczących dzieci.

 

Spełniając wszystkie cele jakie przed sobą stawiamy dążymy do tego, aby dzieci stały się współgospodarzami Świetlicy i dzięki temu zaangażowały się w jej funkcjonowanie. Budowanie tych wszystkich umiejętności pomoże dzieciom lepiej radzić sobie z trudnościami związanymi z życiem codziennym.

Ważna jest dla nas różnorodność zajęć, w których dzieci będą brały udział. Wprowadzimy zajęcia profilaktyczne, warsztaty, socjoterapię, psychodramę i wiele innych.

 

Udział w zajęciach jest zupełnie dobrowolny oraz nieodpłatny.

 

Zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godz. 15:30 – 19:30, na ul. Derdowskiego 16 w Rumi.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 518 – 251 – 955

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewody Pomorskiego