Fundacja Dla was w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie
cateringu. 

Zapytanie Ofertowe – Rozeznanie Rynku – Catering