Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie “KLUCZ DO ZATRUDNIENIA”, w ramach którego przyznawane są dotacje na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości do 25 000 zł wraz z wsparciem pomostowym przez pierwsze 6 miesięcy w wysokości 1 600 zł/mc z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w wysokości 1 400 zł/mc.

Liczba miejsc ograniczona!

Procedura rekrutacji:

ETAP I – Składanie dokumentów aplikacyjnych oraz ich ocena formalna

ETAP II – Ocena merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych oraz przyznawanie punktów preferencyjnych

ETAP III – Rozmowa rekrutacyjna oraz ogłoszenie list rankingowych

ETAP IV – Wsparcie szkoleniowo – doradcze

ETAP V – Składanie wniosków – biznesplanów

ETAP VI – Ogłoszenie wyników i przyznanie dotacji

Więcej szczegółów uzyskają Państwo na stronie realizatora projektu:

KLUCZ DO ZATRUDNIENIA


Regulamin projektu:

Regulamin rekrutacji uczestnikówRegulamin do dotacji

Dokumenty dla osób zwolnionych w przeciągu ostatnich 6 miesięcy, pracujących na umowę o pracę:

Formularz aplikacyjny:

Formularz aplikacyjny

Formularz rekrutacyjny do dotacji

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie 1Oświadczenie 2

Oświadczenie o pozostaniu bez pracy

Oświadczenie

 

Dodatkowo:

  • W przypadku osób zwolnionych: świadectwo pracy (oryginał do wglądu + kopia), z którego wynika, że pracownik został zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Jeżeli ze świadectwa pracy jednoznacznie nie wynika, że pracownik został zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy, należy załączyć oświadczenie:
Oświadczenie
  • W przypadku osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia: wypowiedzenie stosunku pracy (oryginał do wglądu + kopia), z którego wynika, że pracownik został zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Jeżeli z wypowiedzenia stosunku pracy jednoznacznie nie wynika, że pracownik został zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy, należy załączyć oświadczenie:
Oświadczenie
  • Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dotyczy tylko osób z niepełnosprawnościami.
  • Zaświadczenie z urzędu pracy – dotyczy osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Dokumenty dla osób zwolnionych w przeciągu ostatnich 6 miesięcy, pracujących na umowę zlecenie:

Formularz aplikacyjny:

Formularz aplikacyjny

Formularz rekrutacyjny do dotacji

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie 1Oświadczenie 2

Oświadczenie o pozostaniu bez pracy

Oświadczenie

 

Dodatkowo:

  • W przypadku osób zwolnionych: wypełnione oświadczenie przez pracodawcę:
Oświadczenie
  • W przypadku osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia: wypowiedzenie stosunku służbowego (oryginał  do wglądu + kopia), z którego wynika, że pracownik został zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Jeżeli z wypowiedzenia stosunku służbowego jednoznacznie nie wynika, że pracownik został zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy, należy załączyć oświadczenie:
Oświadczenie
  • Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dotyczy tylko osób z niepełnosprawnościami.
  • Zaświadczenie z urzędu pracy – dotyczy osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać informacje, które Cię interesują.

Wysyłaj mi tylko najważniejsze informacje (możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji)

FreshMail.pl