Fundacja Dla Was

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie aktywności młodzieży do działań woluntarystycznych, którzy poprzez udział w projekcie zmienią postrzeganie idei wolontariatu, zaczną ją propagować oraz zaangażują się w życie społeczne. Planowane jest bezpośrednie dotarcie do młodzieży zainteresowanej projektem, co pozwoli nam na utrzymanie stałego kontaktu również po zakończeniu działań.


Krótko o projekcie:

Projekt zakładał utworzenie nowoczesnej platformy WWW, która jest dostępna dla wszystkich obywateli i ma charakter „pomostu” łączącego wolontariuszy z organizacjami pozarządowymi. Zamieszczane są na niej informacje odnośnie projektów przeprowadzanych przez organizacje oraz prowadzony jest nabór wolontariuszy do danych działań. Jest to też miejsce wymiany pomysłów
i doświadczeń dotyczących sfery wolontariatu. Projekt realizowany był na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot) oraz Małego Trójmiasta Kaszubskiego (Rumia, Reda, Wejherowo).

W ramach projektu pozyskani zostali liderzy szkolni – w tym celu zostały zorganizowane osobiste spotkania w szkołach z osobami zajmującymi się wolontariatem. Została sporządzona baza liderów szkolnych potrzebna do odpowiedniego funkcjonowania platformy WWW. Dzięki temu możliwe jest utrzymywanie kontaktu z wolontariuszami oraz możliwość łatwego dotarcia do nich. Dla liderów szkolnych zostały przygotowane szkolenia, na których poszerzyli swoja wiedzę na temat wolontariatu, zaznajomili się z funkcjami, jakie pełnią jako liderzy oraz rozwinęli swoje dotychczasowe umiejętności interpersonalne. Dane liderów nie są udostępniane organizacjom pozarządowym, jednakże jest możliwy kontakt z liderami za pomocą strony internetowej.


Korzyści dla szkół:

 • Promowanie działań i postawy prowolonatariackiej

 • Możliwości nawiązania współpracy z innymi placówkami szkolnymi i organizacjami pozarządowymi

 • Promocja szkoły jako placówki wspierającej działania woluntarystyczne

 • Rozwój umiejętności interpersonalnych uczniów

 • Wzmocnienie w uczniach poczucia własnej wartości

 • Nauka praktycznego wykorzystania wiedzy

 • Rozwój umiejętności społecznych

Korzyści dla NGO:

 • Bliższa droga dotarcia do potencjalnych wolontariuszy

 • Możliwość wszechstronnej reklamy swoich działań za pośrednictwem platformy

 • Łatwy dostęp do komunikacji z wolontariuszami za pośrednictwem komunikatora

 • Możliwość utrzymywania bliższych relacji ze stałymi wolontariuszami i motywowania ich

Projekt dofinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich