Otwarty notatnik z długopisem i okularami

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego prowadzonego w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z kompleksową diagnozą UP oraz opracowaniem Indywidualnego Planu Działania w związku z realizacją Projektu "Kierunek:PRACA!” nr RPPM.05.02.02-22-0039/19.

Zapytanie ofertowe