Notatnik długopis okulary

Serdecznie zapraszamy do składania ofert dot. ZAPYTANIa OFERTOWEGO nr 1/KP/2021 na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. Palacz kotłów centralnego ogrzewania wraz z egzaminem zewnętrznym dla 3 Uczestników/czek Projektu w związku z realizacją Projektu "Kierunek:PRACA!” nr RPPM.05.02.02-22-0039/19.

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/31145