Serdecznie zapraszamy do składania ofert dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/KP/2021 na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. pracownik gospodarczy wraz z egzaminem zewnętrznym dla 7 Uczestników/czek Projektu "Kierunek- PRACA!” nr RPPM.05.02.02-22-0039/19-00.

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32380