Notatnik długopis okulary

Serdecznie zapraszamy do składania ofert dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/KP/2021 na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn.: „Pracownik biurowy z obsługą sekretariatu i komputera” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych dla 6 Uczestników Projektu „Kierunek-PRACA!” RPPM.05.02.02-22-0039/19-00

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38746