Deklaracja dostępności Strona Fundacji Dla Was z Rumi

Fundacja Dla Was zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Fundacji Dla Was z Rumi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Publikowane materiały pochodzą z różnych źródeł.
 • Publikowane materiały są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt.
 • Materiały zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Publikowane materiały posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji.
 • Materiały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Natalia Engelbrecht.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 58 500 87 28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wiceprezes Fundacji Dla Was
 • Adres: Fundacja Dla Was
  ul. Kościuszki 28A
  84-230 Rumia
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 58 500 87 28

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Fundacji Dla Was znajdujące się przy ul. Tadeusza Kościuszki 28A, 84-230 Rumia:

- wejście do budynku znajduje się na parterze

- w budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

- w budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

 

Żłobek Dla Was znajdujący się przy ul. Hieronima Derdowskiego 16, 84-230 Rumia:

- wejście do budynku znajduje się na parterze

- w budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

- w budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

 

Strefa Dla Was znajdująca się przy ul. Pomorskiej 11, 84-230 Rumia:

- wejście do budynku znajduje się na parterze

- w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

- w budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

- obok budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych, na którym wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 

Informacja o zakresie działalności