na obrazku ręce trzymające tablet z którego wyłania się trójwymiarowe miasto. Nad miastem unoszą się symbole. Od lewej lupa, zeszyt, biret absolwenta, symbol play, symbol internetowego dysku - chmury  cloud

Z A P R O S Z E N I E

Instytut Spraw Publicznych, Centrum Edukacji Nauczycieli LECHAA w Lublinie, Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST w Lublinie, Fundacja Kuźnia Talentów w Krakowie, Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Fundacja Dla Was w Rumi, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli EDU-Edukacja w Kwidzynie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ w Toruniu

zapraszają na spotkanie poświęcone wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej
 
Przyszłość Edukacji Cyfrowej w moim regionie 2021
Co dalej?
 
Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
 
25 maja 2021
 13:00-17:00
 
 Celem spotkania, organizowanego w ramach projektu „Lekcja:Enter, jest opracowanie rekomendacji, które przyczynią się do upowszechnienia stosowania nowych technologii w edukacji. 
 W trakcie wydarzenia uczestnicy zapoznają się z doświadczeniami ze szkoleń dla nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK prowadzonych przez współorganizatorów spotkania w wymienionych regionach. Dyskutowane doświadczenia zostaną w drugiej części spotkania wykorzystane do stworzenia rekomendacji odnośnie działań, jakie powinny być podjęte w celu upowszechniania TIK zarówno na poziomie szkoły, gminy, regionu jak i całego kraju. 
 
Spotkanie będzie okazją do wzbogacenia wiedzy na temat zarządzania zmianą w szkole, której przeprowadzenie jest niezbędne także dla pełniejszego wykorzystaniu potencjału technologii cyfrowej w edukacji. Temu zagadnieniu poświęci swoje wystąpienie Pani Oktawia Gorzeńska – ekspertka w zakresie programów edukacyjnych, strategii rozwoju placówek, wdrażania zmiany,
na co dzień pracująca ze szkołami, dyrektorami, nauczycielami, samorządami i różnymi instytucjami.
Słowo wstępne wygłosi Minister Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do niedawna Minister Cyfryzacji, współinicjator projektu „Lekcja:Enter”. 
 
Prosimy o rejestrację za pomocą formularza online
 
Potwierdzenie zgłoszenia zostanie automatycznie wysłane przez Instytut Spraw Publicznych na adres mailowy podany podczas rejestracji.
Zapisy do 24.05.2021r. do godz. 16:00.
 
Spotkanie zostanie przeprowadzone za pomocą platformy ZOOM i będzie rejestrowane. 
                                                             loga przyszłość edukacji