Wizja
Aktywne, świadome swoich praw oraz współpracujące ze sobą społeczeństwo, które rozwija społeczność lokalną oraz realizuje własne idee.

Misja
Budowanie świadomości społecznej i rozwoju lokalnego poprzez eksperckie przekazywanie wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

  • upowszechnianie idei wolontariatu,
  • rozwijanie umiejętności społecznych,
  • aktywizacja zawodowa młodzieży i osób wykluczonych,
  • wsparcie organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

 

O NAS